Избор на Председател на Комисията за Европейски парламент

Преди предстоящото гласуване на 15-ти юли политическите групи в ЕП имат възможност да разговарят открито с кандидата Жан-Клод Юнкер. Неговото пристигане на 8 юли в пленарна зала е от полза за предстоящите избиратели. За да може да спечели, бившият премиер на Люксембург, трябва да е подкрепен от мнозинство депутати, които да дадат 376 гласа за него.

Като наблюдения от срещата, председатели на останалите групи останаха с мнения, че Жан-Клод Юнкер е, че водената Европейска комисия има ясна амбиция и програма за развитие. Много от избирателите са и на мнение, че изборът на нов председател на Комисията ще е споходено с по-голяма демократичност и прозрачност в политиката на Европа.

Въпреки това в края на срещата депутатите и избирателите потвърдиха, че все още нищо не е ясно и дебата ще достигне своята кулминационна част в идната седмица, когато на 15-ти юли ще стане ясно, кой е техният избор.

В лицето на Сайед Камал председателят на ЕКР споменава, че дори с намерение да си сътрудничат с г-н Юнкер, това не означава, че подкрепят процеса на номинацията.

Според друго изявление от групата на АЛДЕ, изборът на г-н Юнкер ще е свързани и с политиката, която смята да провежда насетне.

Така за представители на ЕОЛ/СЗЛ, вълнуващите теми са с идеята за разходите и постигане на споразумения за търговия свободно със САЩ. Те не са напълно убедени, че вижданията им с новия кандидат за Председател съвпадат с техните възгледи.

От групата на Зелените/ЕСА заявяват, че не всички гледни точки съвпадат, но въпреки това има допирни такива, които могат да ги накарат да дадат гласовете си за Юнкер.

Съпредседателят на група ЕСПД са възторжени от факта, че самият г-н Юнкер прояви интерес към най-скептичната група на Европарламента, а това доста убедително печели гласовете им.

На дата 15 юли в изявление по време на пленарно заседание Жан-Клод Юнкер ще изнесе своята реч, след което ще протече гласуване за неговата кандидатура, споходено от пленарен дебат.

В случай, че бъде избран за Председател на Комисията, г-н Юнкер съвместно със страните-членки ще направи и своето предложение за Комисията. Ще бъде организирано и изслушвания на кандидатите в парламентарните комисии. Евро парламентът ще даде одобрение, това ще стане, преди Комисията да е встъпила в длъжност.

Въпроси, пред, които е изправен ЕП

Сближаването на Европа с хората, по възгледите на Мартин Шлуз е един от наболелите въпроси.В интервю, председател на ЕП, който единствен до момента получава втори мандат на поста е изправен пред един не лек въпрос, а именно сближаването на народа с Европа. По изказване на гражданка на ЕС, Европа обръща гръб на хората, а според г-н Шлуз, това е всеобщо мнение, на което трябва да се отдаде нужното внимание, за да не се стигне до още по-сериозни проблеми. Според председателя, ЕП, така могат да настъпят още по-големи проблеми в бъдеще.

В идеята му е заложена стратегия да доближи Еврпа до гражданите. За него най-същественото е не осъществяване на международните пазари, а положителната промяна сред обикновените граждани. Не бива да се дава отговор на екстремизма и евроскептизма, смята още Шлуз.

Според Председателя още социална справедливост е разделението, което съществува между двете прослойки в обществото, а именно бедни и богати. Несигурните условия на труд за едните дават възможност за натрупване на цели състояние за другите. Това безспорно е проблем, който трябва да се предвиди и да се вземат адекватни мерки. Фактор изиграва и голямата безработица, а тя е силно осезаема сред младото общество. Притесненията на Шлуз са насочени най-вече към младите, които според него в размер на цяло поколение могат да бъдат изпуснати, въпреки реформите на пазара и икономическият растеж. Всичко това ще е в резултат на липсата на последният.

По въпроса за Европейско измерение в политиката, според Мартин Шлуз трябва националните политики да преминат към европейски, защото, докато я има призмата на национално ниво, нещата винаги могат да бъдат изменяни, изопачавани и пречупвани под различен ъгъл.

Председателя на ЕП, смята още, че „Гласът на хората трябва да е с тежест“. Това се потвърждава и с гласуването на номиниране на г-н Юнкер в Комисията, а това показва и силата на гражданският глас.

Мартин Шулц си поставя за цел и през втория мандат да направи ЕП влиятелна институция с тежест на Комисията и Съвета.

По-близки отношения с Комисията също са заложени в стратегията и плана за изпълнение на Мартин Шлуз. Според него двете най-големи политически семейства, трябва да си взаимодействат, съвместно. Предстоящите предизвикателства, пред които трябва да се изправи ЕП са засилване на институционалната роля на Парламента, насочване към главни въпроси с финансови институции, справяне с младежката безработица, промени в климата, енергийната политика, смята още г-н Шлуз.