Въпроси, пред, които е изправен ЕП

Сближаването на Европа с хората, по възгледите на Мартин Шлуз е един от наболелите въпроси.В интервю, председател на ЕП, който единствен до момента получава втори мандат на поста е изправен пред един не лек въпрос, а именно сближаването на народа с Европа. По изказване на гражданка на ЕС, Европа обръща гръб на хората, а според г-н Шлуз, това е всеобщо мнение, на което трябва да се отдаде нужното внимание, за да не се стигне до още по-сериозни проблеми. Според председателя, ЕП, така могат да настъпят още по-големи проблеми в бъдеще.

В идеята му е заложена стратегия да доближи Еврпа до гражданите. За него най-същественото е не осъществяване на международните пазари, а положителната промяна сред обикновените граждани. Не бива да се дава отговор на екстремизма и евроскептизма, смята още Шлуз.

Според Председателя още социална справедливост е разделението, което съществува между двете прослойки в обществото, а именно бедни и богати. Несигурните условия на труд за едните дават възможност за натрупване на цели състояние за другите. Това безспорно е проблем, който трябва да се предвиди и да се вземат адекватни мерки. Фактор изиграва и голямата безработица, а тя е силно осезаема сред младото общество. Притесненията на Шлуз са насочени най-вече към младите, които според него в размер на цяло поколение могат да бъдат изпуснати, въпреки реформите на пазара и икономическият растеж. Всичко това ще е в резултат на липсата на последният.

По въпроса за Европейско измерение в политиката, според Мартин Шлуз трябва националните политики да преминат към европейски, защото, докато я има призмата на национално ниво, нещата винаги могат да бъдат изменяни, изопачавани и пречупвани под различен ъгъл.

Председателя на ЕП, смята още, че „Гласът на хората трябва да е с тежест“. Това се потвърждава и с гласуването на номиниране на г-н Юнкер в Комисията, а това показва и силата на гражданският глас.

Мартин Шулц си поставя за цел и през втория мандат да направи ЕП влиятелна институция с тежест на Комисията и Съвета.

По-близки отношения с Комисията също са заложени в стратегията и плана за изпълнение на Мартин Шлуз. Според него двете най-големи политически семейства, трябва да си взаимодействат, съвместно. Предстоящите предизвикателства, пред които трябва да се изправи ЕП са засилване на институционалната роля на Парламента, насочване към главни въпроси с финансови институции, справяне с младежката безработица, промени в климата, енергийната политика, смята още г-н Шлуз.